Welkom

Het innovatieve projectbureau MBO Diensten voert projecten uit in opdracht van onder andere de MBO Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en mbo-scholen.

MBO Diensten; van én voor het middelbaar beroepsonderwijs!